Tillbaka

Sourceomatic – Konfidens

Jan-feb 2019

UX/UI för upphandlingsverktyget Konfidens

Vem har sagt att juridik och upphandlingar behöver vara svårt?

Konfidens är ett juridiskt analysverktyg som hjälper myndigheter att på ett effektivt sätt göra en laglighetsanalys för att kunna upphandla IT-tjänster och därmed digitalisera sin verksamhet.

QueensLab tog fram en gränssnittsdesign där användaren vägleds genom all relevant lagstiftning för en laglighetsanalys. Användaren får pedagogisk hjälp med att själv besvara flertalet juridiska frågeställningar, där svaren genererar en tydlig juridisk rapport och kravlista.

https://konfidens.se/

Vad vi har gjort

UX/UI

Användarvänlighet, wireframes, användartester, prototyping

Branding

Design, branding