Tillbaka

Collector Bank – Betalkoll

2018

Backendlösning för fakturahantering

Som en del av backendlösningen för appen Betalkoll ansvarade QueensLab för utvecklingen av OCR-intelligens för att läsa och förstå fakturor från bilder och översätta till användarbar information.  

Projektet innefattade såväl integrationer och backendutveckling med .NET som frontendutveckling i Angular, DevOps med Azure, Octopus deploy och TeamCity.

Vad vi har gjort

Mjukvaruarkitektur

.NET Core, Azure DevOps, Elasticsearch, LaunchDatkly, Octopus Deploy