Fyra anledningar till att anlita en UX expert

24 Apr 2020 - 4 minuters läsning

Vill du sänka dina utvecklingskostnader, stärka ditt varumärke och nå dina affärsmål snabbare? Då är en UX-designer är svaret!

Trots att vi har kommit långt i förståelsen om varför UX (user experience) är viktigt i projekt, händer det fortfarande att användarupplevelsen hamnar i skymundan av attraktiva gränssnitt, tilltalande innehåll och välgjorda marknadsföringsstrategier. Genom att lära känna dina användare och skapa design för just dem, stärker du både ditt varumärke och ökar dina användares engagemang.

En UX-designers uppgift är i korthet, att öka användarens upplevelse. I den mer detaljerade versionen handlar UX om att förbättra användbarhet och tillgänglighet i interaktionen mellan användare och produkt eller tjänst. Det är möjligt genom att först få en tydlig bild av effektmål och behov. Det krävs att ha en klar bild av vem eller vilka en produkt eller tjänst vänder sig till och förstå vilka förutsättningar och förväntningar dem har. Först när det finns en bra överblick över målgruppen och deras behov är det möjlighet att skapa en optimal upplevelse.

Så hur kan en UX-designer hjälpa ditt företag att skapa värde? Här kommer fyra fördelar med att investera i UX-design för ditt projekt:

1. Uppnå dina affärsmål

Ux-designers gör så mycket mer än att producera snygga layouter. De analyserar dina kunder, vilka behov de har, deras resa och hur de interagerar med din produkt. De hittar sedan möjligheter och utvecklar koncept för att uppnå dina affärsmål. Designmetoder, såsom designtänkande och att lättare uppnå dina mätbara mål. Ju tidigare en UX-designer är involverad i ditt projekt, desto bättre.

2. Förstå dina användare

Du är inte dina användare. Vilka behov har de egentligen? Hur agerar och tänker dem? Genom att tidigt förstå användarna inifrån och ut kan UX-designers få en klarare bild om vad som händer bakom kulisserna. Baseratpå det kan UX-designers analysera och hjälpa till att anpassa eller eventuellt även revidera affärsmål så att de tydligare matchar användarens resa.

3: Sänk utvecklingskostnaderna

Det spelar ingen roll hur bra designer du är, det är ändå användarna som avgör om upplevelsen är rätt. Ingen får designen helt rätt från början. Att testa idéer i ett mycket tidigt skede sparar både tid och pengar. Genomatt utföra tester på wireframes (skiss-sidor) och prototyper kan problem upptäckas långt innan designen har nått utveckling. Att t ex. göra strukturella förändringar i det slutliga implementeringsstadiet är väldigt tidskrävande och kostsamt, jämfört med att ändra i en skiss. Genom att testa tidigt blir det också tydligt vilka funktioner som är viktiga för användaren och vilka som kan uppfattas som onödiga. Insikter från tester underlättar också prioritering av funktioner och ger en möjlighet att rikta utvecklingen åt rätt håll.

4: Öka intäkter och kundlojalitet

Kärlek vid första ögonkastet? Ett användarvänligt gränssnitt som uppfyller kundens behov är mer sannolikt att konvertera kunder och generera nöjdare användare.

Bra UX-design lockar inte bara nya användare utan behåller dem också. Återvändande användare är lojala användare och kundlojalitet uppnås genom positiva upplevelser med en produkt / tjänst. Dessa positiva upplevelser binder användare till din produkt / tjänst och gör att de kommer tillbaka för mer. Har du tur infaller även "word-of mouth" som inträffar när användare sprider din produkt / tjänst genuint i t ex. sociala medier och inte för att de får betalt för att göra det.

Blev du just nyfiken att veta ännu mer? Eller känner du nu att just du är i behov av hjälp inom UX? Låt oss ta en virtuell kaffe eller träffas på "slottsbacken" med säkert avstånd! Vi hjälper gärna till och brinner för att se hur våra kunder utvecklas! <3

Name

Skriven av

GuestQueen Linn Wind