Jämställdhet på QueensLab

16 Mar 2020 - 1 minuters läsning

QueensLabs Jämställdhetslista

På QueensLab jobbar vi aktivt med att vår arbetsplats ska vara så jämställd som möjligt, eftersom det är en av grundvärderingarna som själva företaget vilar på. Denna strävan tar sig uttryck på många olika sätt, dels genom att kontinuerligt föra en diskussion kring jämställdhet med våra Queens för att jobba mot detta mål, men också genom att göra projekt för välgörenhetsorganisationer som kämpar för ett mer jämställt samhälle. Under hösten 2019 kom vi i kontakt med de fantastiska människorna bakom stödorganisationen Kvinnokraft vars vision är att hjälpa kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol. För QueensLab var det ett givet val att stötta på det sätt som vi kan bäst, nämligen genom att bygga en hemsida och ta fram en grafisk profil med logotyp för att skapa en digital närvaro i vilken de kan samla in donationer och stöd till sin organisation (kolla in deras hemsida här).

På QueensLab arbetar vi inte bara med jämställdhet på ett rent praktiskt plan ute i samhället, utan det är även något vi försöker jobba med långsiktigt genom att rikta in oss mot människors beteende- och tankemönster för att skapa en förändring på det planet. Vi har därför tagit fram en "jämställdhetslista" vilken vi använder för att lyfta jämställdhetsfrågor på vår arbetsplats. Vi hoppas att denna lista kan fungera som en ögonöppnare till andra genom att illustrera hur jämställd (eller ojämställd) just deras arbetsplats är.

Ladda ner vår lista, fyll i den, och skapa en diskussion kring jämställdhet på din arbetsplats här:

Jämställdhetslista_QueensLab.pdf

Name

Skriven av

Lotta Gergils Aston